jeanne wolbers logo

Algemene Voorwaarden

Jeanne Wolbers/ Algemene Voorwaarden

KvK nr. 82656517

Voor het maken van een afspraak kan simplybookme gebruiken. Ook kan je voor het maken van een afspraak of vragen telefonische contact met mijn opnemen.

Het is mijn intentie om binnen werkdagen 24 uur contact met je op te nemen.

 

Het adres van de praktijk is: Molenstraat-Centrum 1. Elke afspraak begint met een kort gesprek over hoe het op dát moment met je gaat. Hieruit komt naar voren welke gebied in jou lijf om aandacht vraagt en waar je behoefte aan hebt. Tijdens dit gesprek zal ik je ook vragen naar je persoonlijke wensen, gezondheid en medicijn gebruik. Voor mij geldt een beroepsethiek. Alles wat we bespreken blijft privé.

  1. Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een privé sessie, activiteit, cursus of workshop bij Jeanne Wolbers. Bij betaling en reservering gaat de klant/deelnemer/cursist automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Jeanne Wolbers.

  1. Klant/deelnemer/cursist

Een klant/deelnemer/cursist is een persoon die deelneemt aan een activiteit, cursus, workshop of een privé sessie van Jeanne Wolbers en zich ingeschreven heeft voor de betreffende activiteit, cursus, workshop of privé sessie van Jeanne Wolbers.

  1. Prive sessie

3.1 Dienst privé sessie: Een privé sessie is een dienst van een 1 op 1 sessie van Jeanne Wolbers samen met de klant, deze komt tot stand door het maken van een reservering via het boekingssysteem of Jeanne Wolbers.

3.2 Reserveren: Omdat iedere cliënt rust en aandacht verdiend, wordt er uitsluitend gewerkt op afspraak. De prive sessie wordt via email/telefoon of via de website gereserveerd. Via de mail wordt er een bevestiging van de reservering voor de privé sessie verstuurd. Door de verzending van de mail met bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

3.3 Betaling: Betaling kan contant, pin een betaalverzoek of via de bank met factuur. Via factuur wordt deze achteraf verstuurd aan de klant. Betaling van de factuur geschiedt voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

3.4 Annulering: Bij annulering kan dit kosteloos, telefonisch tot 24 uur voor de gemaakte reservering. Korter dan 24 uur voor de gemaakte reservering is er geen retour betaling mogelijk.

3.5 Wijziging: Wijziging van de gemaakte reservering kan tot 24 uur voor de gemaakte reservering.

  1. Workshops/cursussen

4.1 Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop/cursus ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Jeanne Wolbers en is je plaats in de workshop definitief.

4.2 Duur: De klant/deelnemer/cursist schrijft zich in voor het volledige traject van de betreffende cursus.

4.3 Annuleren: Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de start van de workshop/cursus. Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.

4.4 Afwezigheid/inhalen: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag/workshopdag/activiteit. Mocht de deelnemer/cursist/klant tijdens de duur van de cursus afwezig zijn dan zal deze cursusdag/workshopdag/activiteit komen te vervallen. Stopt de deelnemer/cursist/klant eerder in de cursus/workshop dan zullen de overige lessen komen te vervallen en er is geen retour van betaling mogelijk.

  1. Gezondheid, hygiëne en ethiek

5.1 Deelname aan de privé sessie/cursussen/workshops/activiteiten: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de privé sessie/cursus/workshop/activiteit. De privé sessie/cursus/workshop/activiteit zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden aan Jeanne Wolbers.

5.2 Inlichting gezondheid: Deelname aan de privé sessies, cursussen, workshops en/of activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de cursus, workshop, activiteit of privé sessie aan Jeanne Wolbers door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om deel te nemen aan een privé sessie, cursus, workshop, activiteit bij Jeanne Wolbers neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.

5.3 Privé sessie/massage behandeling: Massage behandelingen worden gegeven op basis van klachtenpreventie, ontspanning en wellness. De massages die gegeven worden zijn nadrukkelijk géén therapeutische behandelingen en géén alternatief voor behandeling door een arts en er worden geen medische diagnoses gesteld. Er zijn een aantal contra indicaties waarbij geen massage of behandeling mag worden geven, of slechts onder bepaalde voorwaarden. Bij twijfel of je in staat bent om deel te nemen aan een privé sessie of massage behandeling bij Jeanne Wolbers neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. Als je onder behandeling bent van een arts of therapeut, raadpleeg deze dan voordat je een massage afspraak maakt.

5.4 Weigeren privé sessie/massage behandeling: Jeanne Wolbers kan ten alle tijde beslissen de privé sessie of massage behandeling niet te starten of voort te zetten indien er sprake is van een onveilige of ongewenste situatie, of om hygiënische redenen.

5.5 Deelname aan de privé sessie/cursussen/workshops/activiteiten: De klant/deelnemer/cursist behoort zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Wanneer de gedragingen van de cliënt niet behoorlijk zijn, heeft de Jeanne Wolbers het recht een klant/deelnemer/cursist de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

  1. Aansprakelijkheid

Jeanne Wolbers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten, schade en/of letsel, al dan niet als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Ook kan Praktijk Jeanne Wolbers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de privé sessie/cursus/workshop/activiteit van Jeanne Wolbers wordt gegeven.

6.1 De klant/deelnemer/cursist vrijwaart Jeanne Wolbers voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.